Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

  • Opening


    De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

    Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.

    Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter dat de tijdelijke vervanging van Elke Sleurs door Helga Stevens wordt verlengd. Helga Stevens blijft Elke Sleurs dus ook als OCMW-raadslid vervangen tot het einde van de legislatuur.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Gezondheid en Zorg
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen