Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 24/06/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Patrimoniumbeheer OCMW
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Back-office - Payroll
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: 

  • De dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 26 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent;
  • Het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent die plaatsvindt op 26 juni 2024 om:

  Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te onderteken en in het algemeen, het nodige te doen;

  Deel te nemen aan elke latere algemene vergaderingen met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd principiële goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de percelen grond met bebouwing in de Nieuwstraat 27 tot en met 41 te Lochristi en dit in twee verkopen waarbij verkoop 1 de kadastrale percelen Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 607/X, 607/V, 607/N, 607/M, 607/Z, 607/W, 607/R en 607/Y (huisnummer 27-37) en verkoop 2 de kadastrale percelen Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 996/H/3, 996/G/3 en 996/Y/2 (huisnummer 39-41) en dit tegen een minimumprijs van 770.000,00 euro voor verkoop 1 en 1.240.000,00 euro voor verkoop 2 of een totaal van 2.010.000,00 euro.


 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verkoop via openbare procedure van een grond gelegen in de Voordestraat in Lochristi en kadastraal gekend als Lochristi, 1ste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 932B en 932E met een totale kadastrale oppervlakte van 8.880 m² tegen een minimumprijs van 1.184.000,00 euro.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd principiële goedkeuring te verlenen aan de verkoop via een openbare verkoopprocedure van ontwikkelingsgrond in de Westhoek te Deinze, kadastraal gekend als Deinze, 16de afdeling, sectie C, nummer 162 met een kadastrale oppervlakte van 10.040 m² en dit tegen een minimumprijs van 1.370.000,00 euro.


Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Gezondheid en Zorg
Departement Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om ook een bezoldiging op niveau A te voorzien voor kinesitherapeuten die beschikken over een universitair diploma in de kinesitherapie.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.