Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00136 - Subsidieovereenkomst ter realisatie van een digitaal-verhalenplatform tijdens Ghent European Youth Capital - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00136 - Subsidieovereenkomst ter realisatie van een digitaal-verhalenplatform tijdens Ghent European Youth Capital - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00136 - Subsidieovereenkomst ter realisatie van een digitaal-verhalenplatform tijdens Ghent European Youth Capital - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring 2024_GR_00136 - Subsidieovereenkomst ter realisatie van een digitaal-verhalenplatform tijdens Ghent European Youth Capital - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent is in 2024 European Youth Capital.  Gent diende bij het Vlaamse Departement Cultuur Jeugd en Media een projectsubsidie in om tijdens European Youth Capital een mediateam en een verhalenplatform uit te bouwen ter bevordering van mediawijsheid bij jongeren. Het college keurde het subsidievoorstel goed op 28 september 2023.

Op 14 december 2023 keurde het Vlaams  Departement Cultuur, Jeugd en Media via besluit de aangevraagde projectsubsidie van  85.000 Euro goed.

De subsidieovereenkomst met Mediaraven kadert in het uitvoeren van deze projectsubsidie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

Mediaraven is een jeugdwerkorganisatie die werkt rond digitale media met kinderen en jongeren.  In kader van Gent European Youth Capital wil de Stad Gent in samenwerking met hen een digitaal verhalenplatform ontwikkelen met als  doelstellingen:

- Het uitbouwen van een diverse community (media-team) rond en door jonge Gentse content-makers, ;

- Het laten samenwerken van  bestaande organisaties die reeds  rond content-creatie werken over de organisaties heen, ter versterking van de locale community

- Het betrekken van Gentse (Jeugd)organisaties bij de community die relevante content en verhalen voor dit platform kunnen aanleveren;

- Het professioneel  begeleiden van jongeren uit de community en hen op maat linken aan de partner organisaties;

- Het capteren van verhalen van (Gentse) jongeren

-  Het publiceren van deze verhalen op het digitaal verhalenplatform "we are the city"

Tevens is het de doelstelling om te onderzoeken hoe deze community ook na 2024 actief gehouden kan worden.

Het verhalen platform en deze lokale community zullen een cruciale rol spelen binnen de communicatie van Ghent EYC.

Hiertoe werd de Subdidieovereenkomst ter realisatie van een verhalenplatform tijdens Ghent European Youth Capital opgemaakt met Mediaraven vzw Smidsestraat 130, 9000 Gent voor de periode 2024-2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.000 euro.

Overzicht van de uitgaven

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar op MJP :

Budgetplaats 

Budget positie

Subsidie-code

2024

2025

409250000

6491000

VLA.EYC

51.300,00

5.700,00

Voorgestelde uitgaven

€ 57.000,00

Overzicht van de inkomsten

Volgende budgetten staan in het  MJP :

Budgetplaats 

Budget positie

Subsidie code

2024

2025

409250000

7405200

VLA.EYC

51.300,00

5.700,00

 

Verwachte ontvangsten

€ 57.000,00

Activiteit

PR40925 Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de 'subsidieovereenkomst ter realisatie van een digitaal-verhalenplatform' met Mediaraven vzw, Smidsestraat 130, 9000 Gent, zoals toegevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst
  • 20240116_DO_OVK_Mediaraven 24-25 VLA.EYC.docx
  • 20230924_DO_E-besluit projectdossier verhalenplatform.pdf
  • 20231214_Gent Europese Jongerenhoofdstad_Mediateam_ond.pdf