Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00177 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00177 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00177 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring 2024_GR_00177 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het VEB (Vlaams EnergieBedrijf) werd op 25 januari 2012 opgericht door het Vlaams Gewest op basis van het decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf, met als doel activiteiten te ontwikkelen inzake energiebesparing en energielevering. Het VEB is 100% in handen van de Vlaamse Overheid.

Het VEB voerde een aantal gunningsprocedures. In deze gegunde raamovereenkomsten treedt het VEB op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° a) van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, waarbij zij gecentraliseerde en aanvullende aankoopactiviteiten in de zin van artikel 2, 7° b) en artikel 2, 8° van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 uitvoert. 

Stad Gent en OCMW Gent kunnen instappen op deze raamovereenkomsten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende raamovereenkomsten van het VEB zijn interessant voor Stad Gent en OCMW Gent:

 1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
 2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
 3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
 4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
 5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
 6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
 7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
 11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
 12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB (die optreedt als aankoopcentrale) ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent, volgens de bijgevoegde bestekken.

 1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
 2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
 3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
 4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
 5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
 6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
 7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
 11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
 12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.


Bijlagen

 • Bestek Vastgoedstrategie (2022_HFB_MPMO_97100)
 • Gunningsverslag Vastgoedstrategie (2022_HFB_MPMO_97100)
 • Bestek Laadpalen (2022_HFB_OP_98746)
 • Gunningsverslag Laadpalen P5 (2022_HFB_OP_98746)
 • Gunningsverslag Laadpalen P6 (2022_HFB_OP_98746)
 • Gunningsverslag Laadpalen P7 (2022_HFB_OP_98746)
 • Bestek Aanneming HVAC-SWW (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P1-2-3-4-5 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P6 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P7 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P8 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P9 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P10 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P11 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P12 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P13 (EE_2019_0_010)
 • Gunningsbeslissing HVAC P14 (EE_2019_0_010)
 • Bestek Aanneming Relighting (EE_2019_0_012)
 • Gunningsbeslissing Aanneming Relighting (EE_2019_0_012)
 • Bestek Regeltechnische optimalisaties (EE_2020_0_023)
 • Gunningsbeslissing Regeltechnische Optimalisaties (EE_2020_0_023)
 • Bestek Aanneming Gebouwschil (EE_2021_0_024)
 • Gunningsbeslissing Gebouwschil P1-2-3-4-5 (EE_2021_0_024)
 • Gunningsbeslissing Gebouwschil P6-7-8 (EE_2021_0_024)
 • Gunningsbeslissing Gebouwschil P9-10-11 (EE_2021_0_024)
 • Gunningsbeslissing Gebouwschil P12-13-14 (EE_2021_0_024)
 • Bestek Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 • Gunningsbeslissing Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 • Bestek Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 • Gunningsbeslissing Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 • Bestek Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 • Gunningsbeslissing Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 • Bestek Studies (EE_2022_0_033)
 • Gunningsbeslissing Studies P1-2 (EE_2022_0_033)
 • Bestek Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
 • Gunningsbeslissing EPC (EE_2023_0_034)
 • Bestek PV-panelen (EE_2023_0_036)
 • Gunningsbeslissing PV-panelen P1-2-3-4 (EE_2023_0_036)