Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00133 - Subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00133 - Subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00133 - Subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk - Goedkeuring 2024_GR_00133 - Subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,  § 1.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2013 zien bewoners van alles bewegen in hun wijk, maar ze missen een overzicht. Ze kloppen aan bij Stad Gent om samen te werken aan het Muide-Meulestede van morgen. Er wordt een conceptstudie uitgevoerd die de leidraad vormt voor het stadsvernieuwingspogramma Muide Meulestede Morgen. In 2017 wordt er een wijkstructuurschets opgemaakt, het toekomstbeeld van de wijk. De wijkstructuurschets doet heel wat uitspraken over grote structuren in Muide-Meulestede, over thema’s als natuur, mobiliteit, leefbaarheid, activiteiten etc. De studiebureaus kijken door 5 poorten naar de toekomst van de wijk: de gezonde, de verbonden, de aanpasbare, de natuurlijke en de kringloopwijk. Het stadsvernieuwingsprogramma omvat vele projecten en acties. Sommige gerelateerd aan het woonverhaal, anderen aan mobiliteit, gezondheid, openbaar domein, klimaataanpassingen,…. 

Er werd in het kader van het stadsvernieuwingsprogramma een wijkplatform opgericht met bewoners om af te toetsen of terug te koppelen over het stadvernieuwingsprogramma, Het Atelier.  Bewoners gaan ook zelf aan de slag in zogenaamde werven. Dit zijn werkgroepen waarin acties voorbereid worden. Zo is er een Werf vergroening, Werf Mobiliteit, Werf Treinwagons. Werf Vergroening is een mooi voorbeeld van een werf waarin bewoners samen met een actieve procesbegeleider en met relevante actoren werk maken van ontharding en vergroening van de wijk. 

Stad Gent wil een nieuwe werf opstarten binnen één van de sporen van het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen: de werf Duurzame Wijk. Voor deze werf is een procesbegeleider nodig die  de Werf Duurzame Wijk opstart, vorm geeft en trekt en daarin nauw samenwerkt met bewoners en Stad Gent.

De werf heeft als doel wijkbewoners dichter bij duurzame attitudes en praktijken te brengen in nieuwe netwerken. Hiertoe worden concrete acties opgezet die de duurzaamheidsopgave tastbaar, haalbaar en betekenisvol maakt voor bewoners. De werf enthousiasmeert en inspireert bewoners tot sociale innovatie (nieuwe manieren van samenwerking om de duurzaamheidsdoelen te bereiken) en ondersteunt actief burgerschap van en ontmoeting met medebewoners. Met deze praktijken creëert de werf  bewustwording over participatiedrempels aan duurzaamheidsinitiatieven en verrijkt hiermee het stedelijke duurzaamheidsbeleid

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk met Labo vzw, Meibloemstraat 86, 9000 Gent opgemaakt voor de periode 22 maanden, waarbij een subsidie wordt toegekend van 105000 euro.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 405950011 
Categorie
Subsidiecode SVF.MMP  
2024 40.500 
2025 58.500 
2026  6.000
Totaal 105.000 

Voorgestelde uitgaven

€ 105.000,00

Overzicht van de inkomsten

DienstDienst Beleidsparticipatie
Budgetplaats405950011
CategorieE
SubsidiecodeSVF.MMP
202440.500
202558.500
20266.000
Totaal105.000

Verwachte ontvangsten

€ 105.000,00

Activiteit

AC35443 Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Werf Duurzame Wijk met Labo vzw, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.