Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00132 - Bedrijventerrein Wiedauwkaai - Uitgiftebeleid 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00132 - Bedrijventerrein Wiedauwkaai - Uitgiftebeleid 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00132 - Bedrijventerrein Wiedauwkaai - Uitgiftebeleid 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00132 - Bedrijventerrein Wiedauwkaai - Uitgiftebeleid 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en artikel 41, par. 2, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VI Koop

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent, sogent en NMBS ontwikkelen samen het duurzame bedrijventerrein Wiedauwkaai. Het terrein omvat in totaal 14,37 ha uitgeefbare oppervlakte. De uitgifte gebeurt in  fasen. De kavels zijn deels in eigendom van sogent, deels van NMBS.

De gemeenteraad keurde op 27 januari 2014,  op 15 december 2015 en op 25 juni 2018 het uitgiftebeleid voor de reeds doorlopen uitgiftefasen goed.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Sedert 2014 worden kavels op het bedrijventerrein aangeboden aan geïnteresseerde bedrijven. Deze bedrijven starten na positieve screening door de Stad gesprekken met sogent over de uiteindelijke aankoop van gronden.

De meest noordelijke kavels van het bedrijventerrein konden omwille van saneringsverplichtingen niet eerder op de markt gebracht worden. De sanering werd in 2023 uitgevoerd waardoor een nieuwe uitgiftefase kan opgestart worden. 

Op basis van de ervaringen opgedaan in de lopende uitgiftefase, wordt de uitgifteprocedure bijgestuurd.

Voornaamste wijzigingen t.o.v. vorige uitgiftefase zijn:

- bedrijven kiezen een type-bedrijfskavel waarvoor ze gescreend worden. 

- het screeningscriterium 'activiteit' werd aangepast

- het screeningscriterium 'herlocalisatie' werd aangepast

- het screeningscriterium 'duurzame productie' werd toegevoegd

- de duurzaamheidsclausules gekoppeld aan waarborgregeling werden aangepast aan de gewijzigde wetgeving.

- de waarborgregeling werd aangepast: het bedrag van de waarborg werd verhoogd en een trapsgewijze vrijgave van de waarborg werd mogelijk gemaakt. De voorwaarden gekoppeld aan de waarborg moeten binnen de 6 jaar na aankoop voldaan zijn, zoniet komt het resterende bedrag van de waarborg ten goede van de Stad Gent

- de grondprijs werd aangepast aan een nieuw schattingsverslag.

Deze uitgiftevoorwaarden gelden vanaf goedkeuring door alle betrokken partijen: Stad Gent, sogent en NMBS.

Activiteit

PR40210 Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde uitgiftebeleid voor het bedrijventerrein Wiedauwkaai.


Bijlagen

  • Uitgiftebeleid Wiedauwkaai 2024
  • Modelovereenkomst 2024
  • Schattingsverslag Wiedauwkaai 2023