Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00166 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818 - Prijsvraag - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00166 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818 - Prijsvraag - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00166 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818 - Prijsvraag - Vaststelling 2024_GR_00166 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818 - Prijsvraag - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 234.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Politiezone Gent gebruikt voor de alcoholcontroles sampling toestellen (alcotesters 5000) die via de firma Dräger Safety Belgium werden aangekocht.

De nood dringt zich op om bijkomende sampling toestellen Alcotest 5000 te voorzien binnen het korps.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de prijsvraag  van de overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818, opgemaakt.
Procedure: opdracht beperkte waarde (aanvaarde factuur)
Wijze van prijsbepaling: globale prijs
Gunningscriterium: 100% prijs

Gelet op de aard en omvang van voorliggende opdracht en de beschikbare informatie over de actuele marktsituatie, wordt voorgesteld om volgende ondernemer uit te nodigen om een offerte in te dienen:
  • Dräger Safety Belgium - Heide 10 - 1780 Wemmel

De firma Dräger Safety Belgium is de enige leverancier die gehomologeerd is voor deze toestellen.


Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokale Politie Gent
Budgetplaats 3300000/744-51
Categorie* I
2024 4.065,60 EUR
Totaal 4.065,60 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 4.065,60

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast de bij dit besluit gevoegde prijsvraag van de overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 6 sampling toestellen Alcotest 5000 - 2023/7818.

Procedure: opdracht beperkte waarde (aanvaarde factuur)

Wijze van prijsbepaling: globale prijs

Gunningscriterium: 100% prijs


Bijlagen

  • Brief - Uitnodiging tot offerte Dräger Safety Belgium