Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00170 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Isabelle Heyndrickx

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00170 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00170 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00170 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent telt 17 actieve begraafplaatsen. Dit zijn plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan.

Nabestaanden en bezoekers hechten terecht veel belang aan goed verzorgde begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dat alles doen we vanuit een integrale visie. 

Elke Gentse nog actieve begraafplaats beschikt over een strooiweide. Nabestaanden kunnen na het uitstrooien een naamplaatje aankopen. Deze wordt op een drager geplakt. De wijze van aanbrengen van de naamplaatjes en de vormgeving van de dragers voldoet niet meer aan de hedendaagse noden.

Bailleul Ontwerpbureau bvba heeft in opdracht van Stad Gent een nieuwe werkwijze en drager uitgewerkt, in overeenstemming met de vormfamilie die ook wordt toegepast voor de informatiedragers. Stad Gent beschikt over de intellectuele rechten op dit ontwerp.

De drager bestaat uit een modulair systeem, waarbij op driehoekig frame modulaire platen bevestigd worden ifv het aantal noodzakelijke naamplaatjes.  Er is een groot en een klein model.

De zuilen worden geplaatst op volgende begraafplaatsen:

 • Drongen Baarle, Baarledorpstraat 3
 • Drongen, Mariakerksesteenweg 223
 • Gentbrugge Kouter, Gentbruggeplein  9
 • Sint Amandsberg, Visitatiestraat 13
 • Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 12
 • Zuiderbergraafplaats, Ottergemsesteenweg 254
 • Mariakerke, Mariakerkeplein 2
 • Oostakker, Bredestraat 94a
 • Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 63
 • Afsnee, Afsneedorp 18
 • Sint-Denijs-Westrem, Kerkdreef 9
 • Wondelgem viaduct, Viaductstraat 
 • Zwijnaarde kerk, Dorpsstraat 10
 • Zwijnaarde Scheldeakker, Hondelee 1

 Op de onderstaande begraafplaatsen worden de bestaande sokkels behouden en worden ze aangevuld met modulaire naamplaatborden:

 • Desteldonk, Desteldonkdorp
 • Mendonk, Mendonkdorp 32
 • Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: Gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: Raamcontract voor 4 jaar.
Gunningscriteria: laagste regelmatige prijs 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats 340160000 
Categorie*
Subsidiecode Niet_Relevant 
2024 164.068,44
2025 164.068,44
2026 164.068,44
2027 164.068,43
Totaal 656.273,75


 • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 656.273,75 incl. btw
 • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 907.500 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 656.273,75

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34016 Begraven en beheren begraafplaatsen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - GD 01/2024.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: Gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: Raamcontract voor 4 jaar.

Gunningscriteria: laagste regelmatige prijs.


Bijlagen

 • Bestek GD 01/2024
 • technische details -bijlage 1
 • Raming GD 01/2024
 • Inventaris GD 01/2024