Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00179 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:31
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement, type Kohierbelasting.
  • Relevante MAR code: 73400 - Algemene bedrijfsbelasting
  • Bijkomende aanslagvoet: Nee

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00179 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 36
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Onthoudingen 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00179 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging 2024_GR_00179 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Algemene Bedrijfsbelasting werd goedgekeurd op 7 september 2021 en laatst gewijzigd op 30 mei 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In 2024 is voorzien om de ondernemingen voor het eerst een enkel aangiftedocument te bezorgen, waarop een overzicht van al hun gekende vestigingen staat. Daarvoor waren enkele technische aanpassingen nodig.

Deze aanpassingen, en het oplossen van de kinderziektes, heeft meer dan de voorziene tijd in beslag genomen. De aangiften voor deze belasting zullen daardoor pas later bij de ondernemingen aankomen, waardoor zij minder tijd hebben om de aangifte tijdig en correct in te vullen.

Om te vermijden dat de ondernemingen deze hinder ondervinden, wordt voorgesteld om de aangiftetermijn in 2024 uitzonderlijk uit te stellen tot 29 maart 2024. 

De wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Het Team Belastingen Economie+ is gelast met de toepassing van dit reglement.

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 7, §1 van het reglement 'Algemene Bedrijfsbelasting' als volgt: 

Na de eerste zin wordt een zin toegevoegd:
"Voor aanslagjaar 2024 is de uiterste datum 29 maart 2024."

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2024.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de 'Algemene bedrijfsbelasting' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement
  • Te wijzigen belastingreglement