Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00168 - Wijzigingen in de samenstelling van de hulpverleningszones in Oost-Vlaanderen - Advies aan het provinciaal raadgevend comité - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00168 - Wijzigingen in de samenstelling van de hulpverleningszones in Oost-Vlaanderen - Advies aan het provinciaal raadgevend comité - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00168 - Wijzigingen in de samenstelling van de hulpverleningszones in Oost-Vlaanderen - Advies aan het provinciaal raadgevend comité - Goedkeuring 2024_GR_00168 - Wijzigingen in de samenstelling van de hulpverleningszones in Oost-Vlaanderen - Advies aan het provinciaal raadgevend comité - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Art. 14 en 15 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij KB van 18 januari 2018)

Het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n° 215.302) waaruit blijkt dat voorafgaand aan het provinciaal raadgevend comité betrokken gemeenteraden hierover dienen te beraadslagen. 


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het provinciaal raadgevend van de zones is samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur.

Het comité wint het advies in van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie en op basis hiervan formuleert het een advies aan de Koning.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op respectievelijk 18 en 19 september 2023 keurden de gemeenteraden van Lokeren en Moerbeke de definitieve fusie goed met de vraag om de nieuwe fusiegemeente te laten behoren tot de hulpverleningszone Oost.

Op respectievelijk 14 november, 6 november en 26 oktober 2023 keurden de gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht de fusie definitief goed. Op de respectievelijke gemeenteraden van 12, 18 en 21 december 2023 vragen de gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht om de nieuwe fusiegemeente te laten behoren tot de hulpverleningszone Waasland.

De gemeenteraad van Wichelen vraagt bij middel van gemeenteraadsbesluit van 20 december 2023 om toe te treden tot de hulpverleningszone Oost. 

De gemeenteraad van Laarne vraagt bij middel van gemeenteraadsbesluit van 21 december 2023 om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.

De gemeenteraad van Wetteren vraagt bij middel van gemeenteraadsbesluit van 19 december 2023 om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.

De gemeenteraad van Lierde vraagt bij middel van gemeenteraadsbesluit van 27 november 2023 om toe te treden tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Gelet op het schrijven van de gouverneur van de burgemeesters van Haaltert, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede uit de hulpverleningszone Zuid-Oost aangaande de evolutie binnen deze zone, dat bekrachtigd werd door de verschillende gemeenteraden op respectievelijk 18, 21, 19 en 21 december.     

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt akte van de intentieverklaringen van Moerbeke-Lokeren en Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht om als nieuwe fusiegemeenten respectievelijk deel uit te maken van de hulpverleningszone Oost en de hulpverleningszone Waasland 

Artikel 2

Neemt akte van de intentieverklaringen van Laarne, Lierde, Wetteren en Wichelen om respectievelijk toe te treden tot de hulpverleningszones Centrum, Vlaamse Ardennen, Centrum en Oost. 

Artikel 3

Neemt akte van het, door de gemeenteraden bekrachtigd, schrijven van de gouverneur van de burgemeesters van Haaltert, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede. 

Artikel 4

Adviseert de voorstellen van Moerbeke-Lokeren, Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Laarne, Lierde, Wetteren en Wichelen gunstig. 

Artikel 5

Geeft het mandaat aan de burgemeester om hierover te stemmen conform het advies in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen. 


Bijlagen

 • Denderleeuw.pdf
 • Lede.pdf
 • Erpe-Mere.pdf
 • Haaltert.pdf
 • Laarne.pdf
 • Moerbeke.pdf
 • Wichelen.pdf
 • Wetteren.pdf
 • Lokeren.pdf
 • Lierde.pdf
 • Beveren.pdf
 • Zwijndrecht.pdf
 • Kruibeke.pdf
 • Denderleeuw.pdf
 • Lede.pdf
 • Erpe-Mere.pdf
 • Besluit (78).pdf