Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_VVB_00005 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Verhoging parkeertarieven/ extra belasting op grote wagens

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_VVB_00005 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Verhoging parkeertarieven/ extra belasting op grote wagens

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 12
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Stemmen tegen 37
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_VVB_00005 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Verhoging parkeertarieven/ extra belasting op grote wagens 2024_VVB_00005 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Verhoging parkeertarieven/ extra belasting op grote wagens

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In de media hoorden we uitspraken van schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw over een

mogelijke verhoging van parkeertarieven voor SUV's. Hij vergeleek dit met steden als

Parijs, waar SUV's soms driemaal zoveel moeten betalen om te parkeren. Hoewel de

schepen suggereerde dat Gent een vergelijkbaar beleid zou kunnen overwegen, leek hij

terughoudend vanwege de aanstaande verkiezingen.

Deze uitspraken suggereren dat de stad wellicht nadenkt over een nieuwe belasting op

grote wagens, met name SUV's.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Het Vlaams Belang vindt dat de burger recht heeft om te weten wat de plannen zijn van het stadsbestuur wat betreft het optrekken van de parkeertarieven voor bepaalde type wagens of het invoeren van extra belastingen. 

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Tijdstip van indienen

do 15/02/2024 - 17:11

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad engageert zich om geen belasting op grote wagens in te voeren en om de parkeertarieven voor grote wagens niet op te trekken.