Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Lintmetercontroles in Gent

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 22:03
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Lintmetercontroles in Gent 2024_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Lintmetercontroles in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We kregen beelden te zien op sociale media van Gentse GAS-ambtenaren die met de

lintmeter auto’s aan het beboeten waren. Dit lijkt ons zeer verregaand en we hebben ook

serieuze bedenkingen bij de methodes die de stad hier gebruikt.

Naast het feit dat het blijkbaar om een spelletje ‘om ter meest boetes uitschrijven’ zou

gaan, lijkt men ook overijverig om wagens te laten takelen, terwijl deze wagens vaak niet

‘takelwaardig’ zijn.

Naar verluidt zouden de GAS-ambtenaren gebruik maken van een vereenvoudigd

systeem om boetes te kunnen uitschrijven. De politie zou hier niet over beschikken.

Daarnaast komt er nog eens bij dat de GAS-ambtenaren geen boetes zouden kunnen

uitschrijven aan buitenlandse voertuigen.

Al deze zaken roepen vragen op, en het lijkt alsof de stad boetes mogelijk gebruikt als

een extra bron van inkomsten om financiële tekorten te dekken. Daarom heb ik de

volgende vragen:

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 15/02/2024 - 16:23

Toelichting

• Wat zijn de richtlijnen voor parkeerwachters bij het verbaliseren van

overtredingen inzake bewonersplaatsen en betalend parkeren?

• Wat is de visie van het stadsbestuur op de samenwerking tussen GAS-ambtenaren

en de politie met betrekking tot het takelen van voertuigen?

• Zijn GAS-ambtenaren bevoegd om overtredingen tegen de wegcode vast te

stellen?

• Hoe gaat het stadsbestuur om met klachten van Gentenaars over de handhaving

van verkeersregels door GAS-ambtenaren?

• Klopt het dat de GAS-ambtenaren geen bevoegdheden hebben om wagens met

buitenlandse nummerplaten te beboeten?

• Welke maatregelen neemt het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat de

handhaving van verkeersregels eerlijk en rechtvaardig verloopt en er geen

spelletjes ‘om ter meest bekeuringen’ zullen gespeeld worden?

• Waarom hebben GAS-ambtenaren toegang tot een vereenvoudigd systeem voor

het uitschrijven van boetes en de politie niet?

• Hoe verhouden de kosten van takelingen van voertuigen zicht tot de opbrengsten

voor de stad?