Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_VVB_00006 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Onderzoeken van ‘slimme knips’

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 22:17
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_VVB_00006 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Onderzoeken van ‘slimme knips’

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Stemmen tegen 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_VVB_00006 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Onderzoeken van ‘slimme knips’ 2024_VVB_00006 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Onderzoeken van ‘slimme knips’

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In 2017 werd een nieuw circulatieplan voor de Gentse binnenstad ingevoerd. Eén van de hoofdoelstellingen van het plan was het weren van doorgaand autoverkeer uit het stadscentrum in functie van een grotere verkeersveiligheid en betere leefbaarheid.

In dat kader werden enerzijds een aantal knips – of verkeersfilters – geïnstalleerd (voor een overzicht: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/plannen-en-realisaties-mobiliteit/mobiliteitsplan-circulatieplan-en-parkeerplan-gent/circulatieplan-gent). Deze gelden in principe voor alle voertuigen, maar er bestaan enkele uitzonderingscategorieën: hulpdiensten, De Lijn-voertuigen, taxi’s, Ivago-voertuigen en voertuigen van zorgverstrekkers die een vergunning hebben. De controle gebeurt via ANPR-camera’s.

Daarnaast zijn er ook een aantal verboden doorgangen (zie de voornoemde weblink). Ook deze gelden in principe voor alle voertuigen, hoewel er per locatie ook hier telkens enkele uitzonderingen gelden, bijvoorbeeld hulpdiensten, taxi’s of Ivago-voertuigen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

De ingevoerde knips hebben tot op de dag van vandaag voor- en tegenstanders. Met name voor wijkbewoners en lokale ondernemers die met de wagen de eigen woning of zaak willen bereiken zijn de ingevoerde maatregelen vaak geen vanzelfsprekendheid.

Recent werd in het kader van het wijkcirculatieplan voor Zwijnaarde door het college een beslissing genomen over een ‘slimme knip’ voor de Rijvisschewijk: doorgaand verkeer wordt er verboden, maar bewoners krijgen toegang. De controle zal op termijn via ANPR-camera’s gebeuren.

Ook in andere steden wordt er gekozen voor dergelijke slimme of dynamische knips om doorgaand verkeer te weren, maar tegelijk de bereikbaarheid voor bewoners en lokale ondernemers niet te bemoeilijken. Eén voorbeeld is Mechelen: twee in november 2022 in het kader van circulatiemaatregelen ingevoerde knips werden er recent teruggeschroefd en opengesteld voor buurtbewoners. Ook bijvoorbeeld de stad Leuven opteerde in het kader van een lokaal circulatieplan eerder al voor een slimme knip in plaats van voor een vooraf aangekondigde vaste knip. 

Het verdient dan ook aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre de in het kader van het circulatieplan ingevoerde knips niet ook dynamisch zouden kunnen gemaakt worden. Daarbij is er de nodige aandacht voor participatie vanwege de bewoners en ondernemers in de betrokken wijken. Via proefmaatregelen en proefperiodes kunnen alternatieve scenario’s uitgetest en geëvalueerd worden op basis van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.  

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

ma 19/02/2024 - 17:08

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om te onderzoeken in hoeverre de ingevoerde knips in de binnenstad kunnen omgevormd worden tot ‘slimme knips’. Daarbij is er de nodige aandacht voor participatie vanwege de bewoners en ondernemers in de betrokken wijken. Via proefmaatregelen en proefperiodes kunnen alternatieve scenario’s uitgetest en geëvalueerd worden op basis van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.