Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_IP_00006 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Te lang student? Geen kot van de UGent

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_IP_00006 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Te lang student? Geen kot van de UGent 2024_IP_00006 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Te lang student? Geen kot van de UGent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het aanbod van betaalbare studentenhuisvesting is een probleem in onze stad. Dat bleek reeds uit de commissie op verplaatsing waarbij dit thema werd behandeld. Om het aanbod studentenhuisvesting te vergroten, zou de Universiteit Gent studenten die langer over hun studies doen, uit de studentenkamer van hun studentenhomes willen zetten.

Deze maatregel roept verschillende vragen op, veel studenten gaan niet akkoord met deze beslissing en verwachten een sociale oplossing voor het tekort aan studentenhuisvesting.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 18:13

Toelichting

- Wat is de reactie van het stadsbestuur op deze maatregel van de UGent om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen?

- Welke stappen zal het stadsbestuur ondernemen om samen met de UGent tot een duurzamere oplossing te komen?