Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_MO_00003 - Motie van raadslid Tom De Meester: Onteigening van het Spoorwegbosje

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 22:51
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_MO_00003 - Motie van raadslid Tom De Meester: Onteigening van het Spoorwegbosje

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 44
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_MO_00003 - Motie van raadslid Tom De Meester: Onteigening van het Spoorwegbosje 2024_MO_00003 - Motie van raadslid Tom De Meester: Onteigening van het Spoorwegbosje

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Stad Gent heeft nood aan meer sociale woningen. De wachtlijst voor een sociale woning stijgt jaar na jaar en het aantal sociale woningen groeit te traag in onze stad. Dat blijkt uit verschillende studies, rapporten en adviezen. Thuispunt Gent wijst regelmatig op het tekort aan beschikbare gronden binnen onze stad om de noodzakelijke verhoging van het aantal sociale woningen te realiseren.

Onteigening is één van de pistes die Thuispunt Gent ziet om dit probleem aan te pakken. Zo werd er gestart met de onteigening van het Spoorwegbosje, dat wordt verkocht door de NMBS. Als reactie op deze procedure startte de NMBS een rechtszaak tegen Thuispunt Gent en de Stad Gent die ze in eerste instantie verloor. De NMBS tekende echter beroep aan tegen deze beslissing.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Deze procedureslag en houding van de NMBS blokkeert de ambitie om extra sociale woningen te bouwen. Het Spoorwegbosje kan immers bijdragen aan het algemeen belang, namelijk: bijdragen aan oplossingen voor de wooncrisis in onze stad. Om die reden beslist de gemeenteraad het volgende:

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 18:13

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad dringt bij de federale regering aan om de onteigening van het Spoorwegbosje door Thuispunt Gent mogelijk te maken.

Artikel 2

De gemeenteraad vraagt de minister van mobiliteit, Gilkinet, om overeenkomstig artikel 159 van de ‘Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven’, nog in de loop van deze maand een advies te vragen aan de raad van bestuur van de NMBS over de onteigening van het Gentse Spoorwegbosje.