Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_VVB_00007 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Geen boetewagen voor Gent

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 22:42
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_VVB_00007 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Geen boetewagen voor Gent

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Stemmen tegen 36
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_VVB_00007 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Geen boetewagen voor Gent 2024_VVB_00007 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Yüksel Kalaz: Geen boetewagen voor Gent

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Stad Gent zal, net als enkele andere steden, inzetten op een scanwagen die foutparkeerders zal beboeten. Deze wagen zal in een razendsnel tempo boetes kunnen uitschrijven. Bij de steden waar deze maatregel reeds werd ingevoerd, zijn er verschillende kritieken op het gebruik van zo’n boetewagen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

De inzet van een scanwagen voor het beboeten van foutparkeerders is een asociale maatregel. In de realiteit zal deze maatregel neerkomen op een investering die voor een enorme verhoging van de inkomsten moet zorgen voor de stadskas met minder personeel. Als stad zouden we de keuze moeten maken om meer in te zetten op positieve, motiverende maatregelen om het draagvlak voor duurzame mobiliteit te vergroten.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 18:11

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de scanwagen niet aan te kopen en bijgevolg niet in te zetten om parkeerboetes uit te schrijven.