Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Polariserend mobiliteitsbeleid tegen SUV’s?

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Polariserend mobiliteitsbeleid tegen SUV’s? 2024_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Polariserend mobiliteitsbeleid tegen SUV’s?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Naar aanleiding van het recente SUV-referendum in Parijs deed de Gentse schepen van mobiliteit een aantal opvallende uitspraken. Daarbij viel op dat SUV-eigenaars enerzijds en zwakke weggebruikers – voetgangers en fietsers – anderzijds op polariserende wijze tegenover elkaar werden gezet, waarbij de eerste categorie een ernstige bedreiging zou vormen voor de andere groep. 

Dit discours is niet nieuw, maar wordt integendeel al enkele jaren gevoerd door genoemde schepen. Wel nieuw was het voorstel om SUV’s die witte parkeerlijnen overschrijden gericht te gaan beboeten. Bij eerder vandalisme door de Tyre Extinguishers tegen SUV’s in onze stad blies de schepen ook al warm en koud: hij toonde “geen begrip” voor de gebruikte methode, maar tegelijk klonk het dat de personen in kwestie toch een reëel probleem op de agenda zetten. 

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 17:33

Toelichting

Plannen dit college en deze meerderheid een beleid te voeren dat SUV’s of andere categorieën wagens viseert (financieel/fiscaal, via extra controles, …)?