Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_VVB_00008 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op de motie ingediend door raadslid Tom De Meester met als onderwerp ' Onteigening van het Spoorwegbosje'

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 22:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_VVB_00008 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op de motie ingediend door raadslid Tom De Meester met als onderwerp ' Onteigening van het Spoorwegbosje'

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 40
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Helga Stevens, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_VVB_00008 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op de motie ingediend door raadslid Tom De Meester met als onderwerp ' Onteigening van het Spoorwegbosje' 2024_VVB_00008 - Tegenvoorstel van het college van burgemeester en schepenen op de motie ingediend door raadslid Tom De Meester met als onderwerp ' Onteigening van het Spoorwegbosje'

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Als Stad zetten we sterk in op meer sociale woningen. We hebben recent onze programmanota sociaal wonen goedgekeurd met als ambitie dat we in Gent tegen 2050 over 20 % sociale woningen beschikken. In de programmanota staan verschillende sporen die we als Stad kunnen bewandelen om Thuispunt Gent toe te laten dit aantal te bereiken. 

Thuispunt Gent zet sinds kort ook nieuwe middelen in om het noodzakelijk bijkomend aanbod te kunnen realiseren. Zo ook de mogelijkheid tot onteigenen

Waarom wordt deze beslissing genomen

We staan dan ook achter de onteigeningsprocedure die Thuispunt is opgestart. In de procedure is ook vanuit de Stad de nodige info aangeleverd die de nood aan bijkomende sociale woningen motiveert. 

We ondersteunen dan ook de procedure van Thuispunt Gent.  Daarom dringen we aan bij de minister om de nodige stappen te zetten om de onteigening door Thuispunt Gent van deze site, die niet meer nuttig is voor de NMBS, mogelijk te maken.

Indiener(s)

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 26/02/2024 - 17:10

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt de minister van mobiliteit, Gilkinet, om overeenkomstig artikel 159 van de ‘Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven’, nog voor eind maart een advies te vragen aan de raad van bestuur van de NMBS over de onteigening van de Spoorwegsite Hundelgemsesteenweg door Thuispunt Gent.

Artikel 2

De gemeenteraad vraagt de federale regering om overeenkomstig artikel 159 van de ‘Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven’, na verkrijgen van het advies van de raad van bestuur van de NMBS over de onteigening door Thuispunt Gent van de Spoorwegsite Hundelgemsesteenweg, onverwijld de toestemming tot onteigenen te verlenen.