Terug
Gepubliceerd op 15/03/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 14/03/2024 - 08:30 College Raadzaal

CBSP

 • 1.

  2024_CBSP_00371 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 7 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00372 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent en de functie van vakmedewerker-onderhoud (m/v/x) - Aanvaarden overdracht en bevordering tot voltijds contractueel vakmedewerker-onderhoud (m/v/x) - Personeelsaanvraag 50781 - AVW - FC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00373 - Dienst Internationale Netwerken en Subsidies - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanvaarden overdracht en bevordering tot voltijds statutair adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55052 - KLI - AM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00374 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie- beleidsvoorbereidend en - uitvoerend (renovatiecoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00375 - Besluit nr. 2024_CBSP_00364 van 7 maart 2024 - Selectieprocedure voor het Departement FM via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van magazijnier - autobestuurder (m/v/x) - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00376 - Diverse diensten en musea - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00377 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend - preventieadviseur psychosociale aspecten (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00378 - HR Coördinatie en SodiGent - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (ICT-coördinator) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00379 - Lokaal Sociaal Beleid - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevende (teamcoördinator directiesecretariaat en communicatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00380 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - regisserend (community manager) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00381 - Dienst Structurele Reorganisatie - Arbeidsongeval - Toekenning van een overlijdensbijslag aan de overlevende echtgenote - IC - RVT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00382 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00383 - Dienst Wonen - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - SP - HV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00384 - Dienst Kinderopvang - Tijdelijk vervroegd pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid - SP - EP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00385 - Onderwijscentrum Gent - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NK - HK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00386 - Educatieve diensten - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55070 - NK - HVdC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00387 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55024 - NK - MVT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00388 - AGB Kunsten en Design (terbeschikkinggestelden) - MSK - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - MDO - GVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00389 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 53635 - ICA - LV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00390 - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54896 - STP - HZ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00391 - Dienst Lokaal Sociaal Beleid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 52013 - STP - EDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00392 - Dienst kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55011 - ICA - SS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00393 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54874 - EHE - AR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00394 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54817 - NDE - SB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00395 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54441 - NDE - KO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_CBSP_00396 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54440 - NDE - RDK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_CBSP_00397 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54439 - NDE - MD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_CBSP_00398 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54438 - NDE - LB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_CBSP_00399 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54434 - NDE - AK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_CBSP_00400 - Dienst Talent en Ontwikkeling - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54034 - ING - EL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_CBSP_00401 - FIN Jeugd en vrije tijd - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55122 - TAC - KV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_CBSP_00402 - Dienst Milieu en Klimaat - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54821 - LVR - LR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_CBSP_00403 - Dienst Bestuursondersteuning - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - VED - SE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_CBSP_00404 - Groendienst - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (KL) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_CBSP_00405 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54437 - NDE - MT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2024_CBSP_00406 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Impliciet ontslag (ED) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2024_CBSP_00407 - Dienst Milieu en Klimaat - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving en uitlening van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 52819 - LVR - LB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2024_CBSP_00408 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55131 - EHE - GB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2024_CBSP_00409 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55152 - ING - NH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2024_CBSP_00410 - IVA Mobiliteitsbedrijf - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55003 - KRE - ST - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2024_CBSP_00411 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (dossierbeheerder Innames Publieke Ruimte) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 42.

  2024_CBSP_00412 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker gemengd (data, dossierbeheer en GIS) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 43.

  2024_CBSP_00413 - Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van directeur (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 44.

  2024_CBSP_00414 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (pedagogisch bachelor kinderbegeleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 45.

  2024_CBSP_00415 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 46.

  2024_CBSP_00416 - Dienst Preventie voor Veiligheid – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van gemeenschapswacht (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd