Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 14/03/2024 - 08:30 College Raadzaal CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst