Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 01/02/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Bram Van Braeckevelt

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Financiën

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Fiets
Circuleren 1
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Stadsbouwmeester

Diensten van de Stadsbouwmeester

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst
Bibliotheek
IVA Historische Huizen Gent

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Departement Facility Management

Bevoegdheid Stad en OCMW

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Flexibele arbeid en communicatie
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Evita Willaert

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst