Terug
Gepubliceerd op 16/02/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 15/02/2024 - 09:03 Virtueel - via Microsoft Teams

VB

 • 1.

  2024_VB_00080 - Bruikleen van stukken uit de collectie van Archief Gent aan STAM voor de tentoonstelling Gentse Gronden - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd de bruikleen goed te keuren van stukken uit de collectie van Archief Gent aan STAM voor tentoonstelling "Gentse Gronden" en dit voor de periode van 08/03/2024 tot en met 21/10/2024.

 • 3.

  2024_VB_00082 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om de aanpassingen in de dienstspecifieke bijlage bij het arbeidsreglement voor het Departement Facility Management zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit vanaf heden goed te keuren.

 • 4.

  2024_VB_00083 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - graficus (grafisch ontwerper) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VB_00084 - Departement Financiën - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (teamcoach plus) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00085 - Dienst Bestuursondersteuning - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach besluitvorming) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00087 - Dienst HR Coördinatie en Sodigent - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert leidinggevend - strategische personeelsplanning en -budgettering (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00088 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend(projectleider logistieke werking)(m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00089 - Interne Preventiedienst (IDPBW) - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00090 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend - preventieadviseur psychosociale aspecten (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00091 - Archief Gent - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (collectiebeheerder - archivaris) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00092 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie- beleidsvoorbereidend en - uitvoerend (renovatiecoach) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VB_00093 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - regisserend (community manager) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_VB_00094 - Aanvraag tot uitbreiding van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_VB_00101 - Diverse diensten - Contractuele aanwerving van jobstudenten in 2024 - EDC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_VB_00095 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - CB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_VB_00096 - Bedrijfsvoering - Dienst Bestuursondersteuning - TBS Fractie/Kabinet - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - HB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_VB_00097 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - AP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_VB_00098 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - AZ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_VB_00099 - Ambtshalve herplaatsing wegens medische redenen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_VB_00100 - WZC Zonnebloem - Verzaking voor de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53618 - GMA - CD - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_VB_00102 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilderwerken 2024 - FM/2023/278 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_VB_00103 - Woonzorgcentra - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en eventueel aanwerving voor de functie van logopedist (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_VB_00104 - Gebruiksovereenkomst aangepaste woning voor Oekraïense vluchteling - periode 16/01/2024 t.e.m. 16/04/2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_VB_00106 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming

  Goedgekeurd
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2023.
 • 26.

  2024_VB_00105 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 8 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_VB_00107 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

  Goedgekeurd