Terug
Gepubliceerd op 28/03/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 28/03/2024 - 09:00 College Raadzaal

CBSP

 • 1.

  2024_CBSP_00457 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 21 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00458 - Cultuurdienst – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (projectsubsidies) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00459 - Groendienst - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van vakmedewerker- onderhoud (graffitiverwijderaar) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00460 - Groendienst – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van ploegbaas (ploegbaas grafmaker- tuinier) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00461 - Dienst Milieu en Klimaat – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectmedewerker fossielvrije wijken) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00462 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van plaveier (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00463 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en - uitvoerend (adviseur minder hinder) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00464 - IVA Stedelijk Onderwijs - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van technisch medewerker (polyvalent) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00465 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Resultaat van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van gemeenschapswacht (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00466 - Dienst Kinderopvang – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (pedagogisch bachelor kinderbegeleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00467 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54616 - NK - LC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00468 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55129 - BCO - ABA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00469 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - LC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00470 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5e) contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55128 - LKU - ADR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00471 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - ML - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00472 - Dienst Publiekszaken - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - SP - PB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00473 - Dienst FM Beleidsondersteuning - Tijdelijk vervroegd pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid - SP - CO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00474 - IVA Historische Huizen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54672 - MDO - YT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00475 - IVA Historische Huizen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds (50%) contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55144 - MDO - ZV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00476 - IVA Historische Huizen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds (50%) contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55146 - MDO - MS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00477 - Ambtshalve heraanstelling - TC - KR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00478 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van plaveier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel plaveier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 51612 - SDP - MD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00479 - Ambtshalve heraanstelling - JS - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00480 - Ambtshalve heraanstelling - MD - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00481 - Ambtshalve heraanstelling - YVB- KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_CBSP_00482 - Ambtshalve heraanstelling - SF - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_CBSP_00483 - Ambtshalve heraanstelling - JDW - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_CBSP_00484 - Ambtshalve heraanstelling - HDM - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_CBSP_00485 - Ambtshalve heraanstelling - HDR - KRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_CBSP_00486 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54445 - NDE - RK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_CBSP_00487 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54446 - NDE - QA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_CBSP_00488 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54443 - NDE - AB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_CBSP_00489 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54444 - NDE - VK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_CBSP_00490 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54442 - NDE - KA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_CBSP_00491 - Groendienst - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking (RW) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2024_CBSP_00492 - Dienst Burgerzaken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking (AL) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2024_CBSP_00493 - FM Themagebouwen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van controleur (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel controleur (m/v/x) - Personeelsaanvraag 51429 - EVE - GJM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2024_CBSP_00494 - Dienst Talent en Ontwikkeling - Ambtshalve herplaatsing in een functie van een lagere graad van een statutair personeelslid wegens medische redenen - ING - HS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2024_CBSP_00495 - Dienst Aankoop en Logistiek – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en aanwerving voor de functie van onderhoudsmedewerker (services) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 40.

  2024_CBSP_00496 - Departement Financiën - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 41.

  2024_CBSP_00497 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van technisch medewerker (carrosserie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 42.

  2024_CBSP_00498 - Interne Preventiedienst (IDPBW) - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 43.

  2024_CBSP_00499 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent (consulent ondersteunend mobiele ploeg) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 44.

  2024_CBSP_00500 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent (consulent ondersteunend - financieel mobiele ploeg) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 45.

  2024_CBSP_00501 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent (consulent leidinggevend mobiele ploeg) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 46.

  2024_CBSP_00502 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectmedewerker stedelijke logistiek) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 47.

  2024_CBSP_00503 - Diverse diensten - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van autobestuurder-onderhoud (vrachtwagenchauffeur rijbewijs C) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 48.

  2024_CBSP_00504 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd