Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 28/03/2024 - 09:00 College Raadzaal CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Flexibele arbeid en communicatie
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst