Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 14/03/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Mondiale Solidariteit

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf
Dienst Personeelsbeheer (OOJ)
Dienst Kinderopvang

Departement HR - Personeelsbeheer

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning

Departement Gezondheid en Zorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Ombudsdienst

Ombudsdienst

Departement Financiën

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Financiën

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst