Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

2024_VB_00121 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving - Wijziging

vast bureau
do 22/02/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 22/02/2024 - 11:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Evita Willaert, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Filip Watteeuw, schepen
2024_VB_00121 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving - Wijziging 2024_VB_00121 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied van RPR-stadspersoneel;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2022 houdende invoering van flexibele uurregelingen en tijdsregistratie.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De gemeente- en OCMW-raad hebben in januari 2016 een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. De meer concrete afspraken voor een dienst of groep van diensten worden vastgelegd in een dienstspecifieke bijlage. De dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving moet op een aantal punten worden aangepast.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Deze aanpassingen worden zoals in de bijlage van dit besluit voorzien, opgenomen in de dienstspecifieke bijlage voor Departement Welzijn:

  Preventie voor Veiligheid

  • In uitvoering van de aanbevelingen van de interne audit n.a.v. de storm Ci├áran heeft de dienst Preventie voor Veiligheid de bepalingen van hun reeds bestaande permanentie verder verduidelijkt. 
  • Bij de opmaak van de werkplanning voor het Lichtfestival werd een nood aan dagroosters van 3u48 vastgesteld. De halftijdse roosters worden daarom binnen het kader van de bestaande voltijdse dagroosters voor het Lichtfestival maar proactief ook voor de andere evenementen voorzien in de dienstspecifieke bijlage.

  Op 20 februari 2024 verleenden de vakorganisaties een unaniem positief advies bij deze aanpassingen.

  Adviezen

  Gunstig advies vakbonden Gunstig advies

  Activiteit

  ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

  Besluit

  Het vast bureau beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de aanpassingen in de dienstspecifieke bijlage bij het arbeidsreglement voor het Departement Welzijn en Samenleving.