Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 22/02/2024 - 08:33 College Raadzaal

VB

 • 1.

  2024_VB_00108 - Lokale Dienstencentra - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - begeleidend (antennemedewerker) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VB_00109 - Diverse Diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van ergotherapeut (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_VB_00110 - Welzijnsbureaus+ - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VB_00111 - Diverse woonzorgcentra - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van leefgroepbegeleider (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VB_00112 - Welzijnsbureau Gent Noord - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - LYM - JK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00113 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - GP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VB_00114 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - LL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00115 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - AK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00116 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - BP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00117 - WZC het Heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - CS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00118 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van houtmaterialen uit duurzaam bosbeheer en plafondtegels (3 percelen) - SLS/2023/074 - ID5528 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00119 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de levering van audiovisueel en videoapparatuur - SLS/2023/045 - ID5479 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00081 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van (duurzame) horecaproducten voor éénmalig gebruik (2 percelen) - SLS/2023/069 - ID5516 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_VB_00121 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om de aangepaste dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving goed te keuren.

 • 17.

  2024_VB_00123 - Dienst Aankoop en Logistiek - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en aanwerving voor de functie van onderhoudsmedewerker (services) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_VB_00124 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectmedewerker digitaliseringsproject VLAG) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_VB_00125 - Overdracht van niet-aangewende investeringskredieten 2023 naar 2024 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_VB_00126 - Inbreng van vzw Zagan in vzw Organisatie Broeders van Liefde - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_VB_00127 - Toewijzing personeelslid voor aansturing digicoaches - welzijnsbureaus - project Digibanken Gent 2.0 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_VB_00128 - Kasverschillen restaurants Dienstenbedrijf Sociale Economie 2023 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_VB_00129 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 15 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd