Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 22/02/2024 - 08:30 College Raadzaal CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Flexibele arbeid en communicatie
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Publicaties

Besluitenlijst