Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 15/02/2024 - 09:02 Virtueel - via Microsoft Teams CBS

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven aan het definitief slopen van 6 bestaande lichtmasten en 6 bestaande verlichtingstoestellen die overgedragen worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer in de Afrikalaan te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 2.272,92 euro + 477,32 (21% btw) = 2.750,24 euro. (kenmerk Fluvius: 5000048609-offe/MV)

  Kenmerk Imewo: 5000048609-offe/MV van 11 oktober 2023
  Ons kenmerk: COL/2024-30-OV24-A14

 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven aan het definitief slopen van 4 netsteunen in de Heiebreestraat te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 1.498,00 euro + 0 (vrij van btw) = 1.498,00 euro  & 1.286,24 euro + 270,11 euro = 1.556,35 euro (kenmerk Fluvius: 5000046663-offe/MV)

  Kenmerk Imewo: 5000046663-offe/MV van 19 september 2023
  Ons kenmerk: COL/2024-31-OV24-A15

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken - Oudespoorweg Modderenmanpad F7 Parkbos - vernieuwen toplaag - TDW/2024/001 - ID5576, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 138.933,00 euro excl. btw, waarvan 1/3 of 46.311,00 euro + 9.725,31 euro (21% btw) = 56.036,31 euro ten laste van de Provincie Oost-Vlaanderen en 2/3 of 92.622,00 euro + 19.450,62 euro (21% btw) = 112.072,62 euro ten laste van de Stad.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

  (kenmerk: TDWCOL2024/28 - TDW/2024/001 - ID5576)

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Facility Management

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Toerisme
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Isabelle Heyndrickx

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Departement Gezondheid en Zorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Politie - Directie Beheer

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Departement Welzijn en Samenleving

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst