Terug
Gepubliceerd op 15/03/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 14/03/2024 - 08:33 College Raadzaal

VB

 • HD 1.

  2024_VB_00184 - Sluiten van een bijakte nr. 3 aan de huurovereenkomst d.d. 15 juli 2022 voor een deel van het onroerend goed gelegen Sint-Pietersnieuwstraat, Gent - WZC Ter Rive - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • Mededeling algemeen directeur - melding in de notulen van 15 februari 2024 : Besluit 2024_VB_00107 werd ingetrokken bij besluit 2024_VB_00167 van 7 maart 2024

  Behandeld
 • 1.

  2024_VB_00168 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het organiseren van dienstreizen voor Stad en OCMW Gent - SG dienstreizen 02/2024 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VB_00169 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van elektrisch en perslucht aangedreven handgereedschap en toebehoren - SLS/2023/070 - ID5517 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_VB_00170 - Diverse Diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) via permanente vacantverklaring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VB_00171 - Nieuwe competentiehandboek als bijlage van de rechtspositieregelingen Stad en OCMW Gent en Ouderenzorg - Principiële vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om het vernieuwde competentiehandboek als bijlage van de rechtspositieregeling principieel goed te keuren. Het doel van deze wijziging is:

  • een update van het competentiehandboek;
  • een vereenvoudiging van het competentiehandboek.

  Er wordt gevraagd aan het vast bureau om het uitgeschreven vernieuwde handboek en de verwijderde competenties principieel goed te keuren. Het vast bureau geeft opdracht om het competentiehandboek en de wijzigingen van de competenties in de functiebeschrijvingen voor te leggen aan de vakbond ter goedkeuring.

 • 5.

  2024_VB_00172 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (data expert) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00173 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (financieel consulent) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VB_00174 - Dienst HR Partners en Projecten - Verkorte selectieprocedure voor de functie van consulent ondersteunend (diversiteit en inclusie) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00175 - Woonzorgcentra - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van reactivator master (klinisch psycholoog) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00176 - Thematische Hulp - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00177 - LDC De Waterspiegel - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - DSO - PB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00178 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - BC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00179 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2024_VB_00184 - Sluiten van een bijakte nr. 3 aan de huurovereenkomst d.d. 15 juli 2022 voor een deel van het onroerend goed gelegen Sint-Pietersnieuwstraat, Gent - WZC Ter Rive - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VB_00181 - Besteding inkomende subsidie POD mbt het geven van de kans aan de meest kwetsbare mensen om toegang te krijgen tot voedsel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_VB_00182 - Verzekeren permanentie door de Sociale Dienst tijdens collectieve sluitingsperiodes - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_VB_00183 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 7 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00180 - Indienen van het projectvoorstel voor de subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’ van Vlaanderen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het Gents netwerk Huis van het Kind wil intekenen op de subsidieoproep 'Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’. Enerzijds omdat het kansen geeft om onze lokale samenwerkingstrends en evoluties in het intersectoraal en generalistisch samenwerken in de praktijk te versterken, anderzijds om via deze weg vanuit Gent zinvolle input te kunnen geven voor het finale Vlaamse kaderdecreet in 2027.