Terug
Gepubliceerd op 29/03/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 28/03/2024 - 09:03 College Raadzaal

VB

 • 1.

  2024_VB_00214 - Verderzetting van de tewerkstelling van een contractueel zorgkundige (m/v/x) bij WZC De Liberteyt na de leeftijd van 65 jaar (LBE) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VB_00215 - WZC Het Heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - GAM - KQ - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_VB_00216 - Dienst Mobiele Ploeg SD - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VB_00217 - WB Brugse Poort - Verzaking voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54171 - EDG - SD - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VB_00218 - Dienst HR Coördinatie en Sodigent - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - ING - SDP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00219 - Lokale dienstencentra - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker (gemengd) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VB_00220 - Lokale Dienstencentra - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent begeleidend (consulent maatschappelijk werk) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00221 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (coördinator financiën) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00222 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie beleidsvoorbereidend - en uitvoerend (informatiebeheerder) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00223 - Dienst Aankoop en Logistiek - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach Aankoop leveringen en diensten) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00224 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00225 - Dienst Ontmoeten en Verbinden - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (regiocoördinator) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00226 - Dienst Ontmoeten en Verbinden - Verkorte selectieprocedure voor de functie van consulent-ondersteunend (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VB_00227 - Stadspersoneel en OCMW-personeel - Lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C;
  • het voorstel om enerzijds voor de personeelsleden met een graad voorkomend op deze lijst die aangesteld worden tussen 1 april 2024 en 31 maart 2025, de relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige voor een periode van meer dan 10 jaar in aanmerking te nemen en om anderzijds een afwijking van de diplomavereisten voor de functies van niveau A, B en C op deze lijst mogelijk toe te laten.
 • 15.

  2024_VB_00228 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 21 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_VB_00229 - Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens mbt het gebruik van de registratietool CARITY in het kader van materiële noodhulp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_VB_00230 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd