Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 08/02/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

MEDEDELING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

Sami Souguir

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie

Politie - Directie Beheer

HRM
Financiën en Middelen

Departement Welzijn en Samenleving

Algemeen Directeur

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Bedrijfsvoering

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Personeelsbeheer (OOJ)
Staf

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Organisatie en Omgeving
Team Belastingen Economie

Departement Gezondheid en Zorg

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst