Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 07/03/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Astrid De Bruycker

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Welzijn - team FM

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bedrijfsvoering

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Personeelsbeheer (OOJ)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Organisatie en Omgeving
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Departement Gezondheid en Zorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie

Bedrijfsvoering

Departement Financiën

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM
Staf

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Dienst Publiekszaken

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Groendienst
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst