Terug
Gepubliceerd op 07/03/2024

Besluitenlijst  vast bureau - personeel

do 07/03/2024 - 08:31 College Raadzaal

VBP

 • 1.

  2024_VBP_00208 - Notulen van de vergadering van het vast bureau - personeel van 29 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VBP_00131 - WZC De Liberteyt - directeur woonzorgcentrum - Vaste aanstelling in statutair verband - AGE - LDV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_VBP_00209 - WZC De Vijvers - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (SA) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VBP_00210 - LDC De Vlaschaard - Aanstelling van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 55018 - DSO - VC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VBP_00211 - LDC De Regenboog - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van verzorgende buurtgerichte werking (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel verzorgende buurtgerichte werking (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55023 - DSO - MVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VBP_00212 - De Baai - Aanstelling van een deeltijds (4/5de) contractueel gegradueerd verpleegkundige (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 55043 - GAM - EG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VBP_00213 - WZC Zuiderlicht - Aanstelling van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 55060 - JEA - AA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VBP_00214 - De Baai - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GAM - BDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VBP_00215 - WZC Zuiderlicht - Verzaking voor de functie van hulpkok (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54885 - JEA - SV - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VBP_00216 - Ondersteuning woonvormen senioren - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54422 - DSO - GJ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VBP_00217 - Verschillende diensten - Erkenning als arbeidsongeval - AVO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VBP_00218 - Trajectwerking Activering - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - MA - Weigering

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VBP_00219 - WB Brugse Poort - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54588 - EDG - SG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VBP_00220 - Welzijnsbureau Gent Zuid - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BRF - JVDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_VBP_00221 - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54531 - BRF - JV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_VBP_00222 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst wegens ontbindend beding - SI - EHE - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_VBP_00223 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst wegens ontbindend beding - RB - EHE - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_VBP_00224 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Automatische beëindiging arbeidsovereenkomst wegens ontbindend beding - KK - EHE - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_VBP_00225 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54756 - ING - EM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_VBP_00226 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EHE - SVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_VBP_00227 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van onderhoudsmedewerker en de functie van maatwerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel maatwerker (m/v/x) in het kader van individueel maatwerk - EHE - NN - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_VBP_00228 - Dienstenbedrijf Sociale Economie – Geldigheid van de kandidaturen van de oproep tot de selectieprocedure voor de graad van onderhoudsmedewerker en de functie maatwerker in het kader van Individueel Maatwerk: onderhoudsmedewerker Transport (m/v/x) (IMW) - Vaststelling - Processen-verbaal van de selectieproeven en wervingsreserve met pool van geslaagde kandidaten - Kennisneming - Wervingsreserve - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_VBP_00229 - Dienstenbedrijf Sociale Economie – Geldigheid van de kandidaturen van de oproep tot de selectieprocedure voor de graad van onderhoudsmedewerker en de functie maatwerker in het kader van Individueel Maatwerk: onderhoudsmedewerker keukenmedewerker (m/v/x) (IMW) - Vaststelling - Processen-verbaal van de selectieproeven en wervingsreserve met pool van geslaagde kandidaten - Kennisneming - Wervingsreserve - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_VBP_00230 - Dienstenbedrijf Sociale Economie – Geldigheid van de kandidaturen van de oproep tot de selectieprocedure voor de graad van onderhoudsmedewerker en de functie maatwerker in het kader van Individueel Maatwerk: onderhoudsmedewerker technieken (m/v/x) (IMW) - Vaststelling - Processen-verbaal van de selectieproeven en wervingsreserve met pool van geslaagde kandidaten - Kennisneming - Wervingsreserve - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_VBP_00231 - Dienstenbedrijf Sociale Economie – Geldigheid van de kandidaturen van de oproep tot de selectieprocedure voor de graad van onderhoudsmedewerker en de functie maatwerker in het kader van Individueel Maatwerk: onderhoudsmedewerker sorteerder magazijnier (m/v/x) (IMW) - Vaststelling - Processen-verbaal van de selectieproeven en wervingsreserve met pool van geslaagde kandidaten - Kennisneming - Wervingsreserve - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_VBP_00232 - Woonzorgcentra - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdverpleegkundige (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_VBP_00233 - Woonzorgcentra - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van teamcoach ouderenzorg (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_VBP_00234 - Woonzorgcentra – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van logopedist (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_VBP_00235 - Besluiten van de algemeen directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer - februari 2024 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_VBP_00236 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_VBP_00237 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_VBP_00238 - Diverse diensten en musea - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_VBP_00239 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van magazijnier - autobestuurder (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_VBP_00240 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker metaalbewerker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_VBP_00241 - Interne Preventiedienst (IDPBW) – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 36.

  2024_VBP_00242 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van hoofdtechnisch medewerker leidinggevend (leidinggevende HVAC/sanitair) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 37.

  2024_VBP_00243 - Dienst Aankoop en Logistiek - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van vakmedewerker - onderhoud (servicemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 38.

  2024_VBP_00244 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker (financieel) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 39.

  2024_VBP_00245 - Diverse diensten – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van autobestuurder-onderhoud (vrachtwagenchauffeur rijbewijs C) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd