Terug vast bureau - personeel

Thu 15/02/2024 - 09:01 Virtueel - via Microsoft Teams VBP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst