Terug vast bureau - personeel

Thu 28/03/2024 - 09:01 College Raadzaal VBP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Publicaties

Besluitenlijst