Terug
Gepubliceerd op 01/03/2024

2024_VB_00150 - Herindiening van het projectvoorstel 'CAPE' met Wzc Het Heiveld als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ KA2 - Goedkeuring

vast bureau
do 29/02/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 29/02/2024 - 10:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Bram Van Braeckevelt, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00150 - Herindiening van het projectvoorstel 'CAPE' met Wzc Het Heiveld als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ KA2 - Goedkeuring 2024_VB_00150 - Herindiening van het projectvoorstel 'CAPE' met Wzc Het Heiveld als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ KA2 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, ยง 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.  In het kader van de openstaande subsidieoproep werd de directeur van het woonzorgcentrum Het Heiveld begin 2023 gecontacteerd door de organisatie 'VYV 3 Pays de la Loire' met de vraag of er interesse was bij het woonzorgcentrum Het Heiveld om als partner op te treden in het projectvoorstel voor een Erasmus+ subsidieaanvraag (deadline indiening 22 maart 2023). De connectie tussen deze organisaties was ontstaan via de internationale inspanningen van de directeur van het woonzorgcentrum Het Heiveld in het European Ageing Network. 

Probleemstelling die voorlag ikv deze subsidieaanvraag is het feit dat de sector steun/bejaardenzorg al vele jaren wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen om zich aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking. Bovendien vereisen bepaalde systeemproblemen de opkomst van innovatieve oplossingen.

Dit dossier werd ingediend maar werd toen niet goedgekeurd, ondanks de goede score van 80%, doordat er niet genoeg middelen waren om alle kwaliteitsvolle projecten te valoriseren. Daarom wordt dit project nu opnieuw ingediend, met het zelfde partnerschap. Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het woonzorgcentrum Het Heiveld is nog altijd geïnteresseerd om partner te zijn in dit project, gezien internationale uitwisseling en kennisdeling is van grote meerwaarde gezien de gezamenlijke uitdagingen op Europees vlak. Het project werd nog wat verfijnd met een meer uitgebreide situatieschets en nodenanalyse per land. Verder is er niks veranderd bij vorige indiening.

Het projectvoorstel draagt nog altijd de titel CAPE - Caring for the Ageing Population in Europe. Het projectconsortium bestaat uit 8 partners uit 7 landen. De projectleider is VYV3 Pays de la Loire - Personnes Âgées (Frankrijk). Naast woonzorgcentrum Het Heiveld, nemen volgende partners deel: Stichting Beweging 3.0 (Nederland), RESEAU EUROPEEN DU VIEILLISSEMENT (Luxemburg), SINTEF (Noorwegen), ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI (Italië), Stichting Zorgbalans (Nederland), RoSa Management (Tsjechië). 

De doelstelling is nog altijd om op internationaal niveau de krachten te bundelen en een gids te ontwikkelen met operationele aanbevelingen voor gezond ouder worden (sociale participatie, gezondheidstechnologie, milieu, HR/management, enz.). Wzc Heiveld zal mee de goede en innovatieve praktijken verzamelen en een bijdrage doen aan de ontwikkeling van de bundel aanbevelingen en zal deze mee verspreiden. 

De beraadslaging zal enkele maanden in beslag nemen en feedback wordt in de zomermaanden van 2024 verwacht. Indien de subsidiegever het project goedkeurt zal het 3 jaar lopen, vanaf september 2024.  De totale projectbegroting bedraagt 400.000 EUR. Voor woonzorgcentrum Het Heiveld is een projectbudget van 45 810 EUR voorzien, voor een tijdelijke verhoging van personeelsbudget en reis en verblijfskosten.  Dit kan niet met  regulier voorzien budget gedragen worden. De gemaakte kosten in kader van het project worden volledig gesubsidieerd, er is dus geen cofinanciering nodig. 

Activiteit

ACW1010 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

keurt goed het opnieuw indienen van de projectaanvraag "CAPE - Caring for the Ageing Population in Europe" in het kader van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ KA2