Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 08/02/2024 - 08:30 College Raadzaal CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Departement HR - Coördinatie en Sodigent


Publicaties

Besluitenlijst