Terug
Gepubliceerd op 22/03/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 21/03/2024 - 08:33 College Raadzaal

VB

 • 1.

  2024_VB_00185 - Principiële goedkeuring sluiten erfpachtovereenkomst/bezetting ter bede betreffende een appartement B.102/Artevelde - Buitenwallepad te 9000 Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VB_00186 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om de graad en functie van dagelijks verantwoordelijke in de woonzorgcentra in te voeren.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 3.

  2024_VB_00187 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - EHE - JJ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VB_00188 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Vrijwillig ontslag van een statutaire medewerker - ING - NH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VB_00189 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - EHE - GM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00190 - WZC Zonnebloem - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VB_00191 - WZC De Vijvers - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00192 - HR - Juridische Ondersteuning & Sociaal Overleg - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - FG - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00193 - OZ WZC De Liberteyt - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - MB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00194 - Dept. Welzijn en Samenleving - Thematische Hulp - Beleidscel POOW - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - MVL - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00195 - Dept. Welzijn en Samenleving - Welzijnsbureaus - WB Nieuw Gent - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - BV - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00196 - OZ WZC Het Heiveld - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - ML - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00197 - OZ WZC De Vijvers - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - MN - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VB_00198 - Bedrijfsvoering - Interne preventiedienst (IDPBW) - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - RS - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_VB_00199 - OZ WZC De Vijvers - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - CDW - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_VB_00200 - OZ WZC Zonnebloem - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - CVH - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_VB_00201 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - KF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_VB_00202 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - DV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_VB_00203 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485, met als procedure openbare procedure en een totale raming (excl. eventuele verlengingen) van 272.727,27 EUR + 57.272,73 EUR (21% btw) = 330.000 EUR.

  Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • 20.

  2024_VB_00204 - Departement FM - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur - ondersteunend (technisch verantwoordelijke/projectopvolger) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_VB_00205 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van boekhouder (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_VB_00206 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (business ICT coördinator - HR) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_VB_00207 - Departement Financiën - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (financieel consulent Cel Boekhouding, Fiscaliteit en Derden-beheer) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_VB_00120 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om de dienstspecifieke bijlage van het Departement Bedrijfsvoering te wijzigen.

 • 25.

  2024_VB_00208 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het toevoegen van de functie Ingroeimedewerker - Ondersteuner zorg;
  • het opheffen van de afdeling 'Specifieke bepaling voor de aanwerving en selectie van de maatschappelijk werker van het OCMW'.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 26.

  2024_VB_00209 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilder- en renovatiewerken (3 percelen)- FEG/GDR/2023/019/ID5525 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_VB_00210 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, onderhoud en vernieuwen van brand- en gasdetectiecentrales in de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de stad Gent - FM/2023/267 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_VB_00211 - Diverse diensten - Nominatieve lijst van jobstudenten tewerkgesteld in 2023 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_VB_00212 - Indienen van een projectvoorstel 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie - Bekrachtiging

  Goedgekeurd

  Het Vast Bureau bekrachtigt het ingediende projectvoorstel in het kader van de projectoproep 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie, om de bestaansonzekerheid bij jongeren binnen het OCMW van Gent aan te pakken met verschillende acties. 

 • 30.

  2024_VB_00213 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 14 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd