Terug
Gepubliceerd op 29/02/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 29/02/2024 - 08:30 College Raadzaal

CBSP

 • 1.

  2024_CBSP_00293 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 22 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00294 - Dienst Wonen - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking (FN) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00295 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53634 - SDP - KD - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00296 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53620 - NDE - VL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00297 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54436 - NDE - NAF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00298 - Dienst Communicatie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van graficus (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel graficus (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54933 - VED - TV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00299 - Dienst Publiekzaken - Beëindiging van de statutaire tewerkstelling met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding - KK - BEB - Ontslag door werkgever - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00300 - Fractie CD&V - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van fractiesecretaris (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel fractiesecretaris (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - uitbreiding contract - LVB - SG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00301 - IVA Mobiliteitsbedrijf - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - JD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00302 - Dienst Kinderopvang - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - CM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00303 - Dienst Kinderopvang - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - TM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00304 - Dienst Personeelsbeheer - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - SP - NH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00305 - IVA Historische Huizen Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van bewakingsagent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair bewakingsagent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54909 - MDO - MDV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00306 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en functie van consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54869 - WED - LG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00307 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54951 - WED - MM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00308 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker gemengd (data, dossierbeheer en GIS) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00309 - Mobiliteitsbedrijf – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent- ondersteunend (sanctionerend ambtenaar) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00310 - Groendienst – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00311 - Dienst Monumentenzorg en stadsarcheologie – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (archeoloog) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00312 - Jeugddienst – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (jeugdwelzijnswerk) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00313 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (pedagogisch bachelor kinderbegeleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00314 - IVA Stedelijk Onderwijs – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - begeleidend (pedagogisch coach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00315 - IVA Historische Huizen Gent en Industriemuseum - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (communicatiemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00316 - Diverse diensten en musea – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00317 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van technisch medewerker (carrosserie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd