Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 29/02/2024 - 08:30 College Raadzaal CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Flexibele arbeid en communicatie
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW


Publicaties

Besluitenlijst