Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 22/02/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Mededeling van de algemeen directeur

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Internationale Netwerken

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
Dienst FM Welzijn - team FM

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Departement HR - Personeelsbeheer

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement HR - Selectie

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Evita Willaert

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Jeugd en Vrije Tijd

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Departement Welzijn en Samenleving

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Archief

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Projectbureau Ruimte

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 2
Circuleren 1
Fiets

Publicaties

Besluitenlijst