Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 28/03/2024 - 09:02 College Raadzaal CBS

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement Facility Management

Dienst FM Onderwijs
 • Via deze oproep wil de Vlaamse overheid onderwijsinstellingen stimuleren om hun schooldomein vanuit een geïntegreerde visie te vergroenen en hierbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit.

  De subsidieoproep "Natuur in je School" financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 200.000 euro per project.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor Raamovereenkomst voor optimalisatie speelplaatsen - FEG/2024/000-ID5582, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 2.320.000,00 euro (inclusief gemengd btw-tarief), waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 160.000,00 euro (inclusief btw) bedraagt.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Mondiale Solidariteit
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de volgende verenigingen te erkennen als Gentse mondiale vereniging,  op basis van de bepalingen van het Reglement betreffende de erkenning als Gentse mondiale vereniging en het positieve advies dat werd uitgebracht door de Adviesraad Mondiale Solidariteit:

  11.groep-DrongenKarel Debondtlaan 34A9031Drongen
  BhaloBanglaSloepstraat 209000Gent
  Broederlijk Delen vzw (Oost-Vlaanderen)St-Salvatorstraat 309000Gent
  CATAPA vzwKoningin Maria Hendrikaplein 5/4019000Gent
  Chabwino VZWPeerstraat 769000Gent
  ChautaaraAugust Van Geertstraat 709040Sint Amandsberg
  CubanismoGordunakaai 39000Gent
  Gardens of the SincereCantecleerstraat 259000Gent
  Giné vzwPalinghuizen 144 A0039000Gent
  ICRH Global VZWDe Pintelaan 85 / UZ P1149000Gent
  Join For WaterFlamingostraat 369000Gent
  Kwasa Kwasa VZWWolterslaan 169000Gent
  LA NIEBLA FORESTEdmond Blockstraat 139050Gentbrugge
  Oxfam Wereldwinkel DrongenDrongenplein 99031Drongen
  Oxfam Wereldwinkel Gent CentrumLammerstraat 169000Gent
  Oxfam Wereldwinkel Gentbrugge-Ledeberg VZWL. tertzweillaan 29050Gentbrugge
  oxfam wereldwinkel MariakerkeBrugsesteenweg 5269030Mariakerke
  Oxfam Wereldwinkel Wondelgem vzwVierweegsestraat 249032Wondelgem
  Oxfam-Wereldwinkel Gent-OostLourdesstraat 559041Oostakker
  Plan International België vzwBurgstraat 329000Gent
  RasuwaHogekouterstraat 919030Mariakerke
  RikoltoBlijde Inkomstraat 503000Leuven
  Rode Kruis-Vlaanderen internationaalEmile Clauslaan 59000Gent
  Senegal Bantamba vzw Elyzeese Velden 769000Gent
  Steunwielekes4ZambiaLuchterenkerkweg 799031Drongen
  Studio GloboHuidevettersstraat 1651000Brussel
  Sutukoba TerekaffóKettingstraat 15/0019000Gent
  TOGO CHILDDestelbergenstraat 839040Sint Amandsberg
  UNICEF GentEmiel Claeyslaan 409050Gentbrugge
  Vrede vzwDok Noord 4F/2039000Gent
  Wereldkoor KaribuRamen 149000Gent


Departement HR - T&O

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Flexibele arbeid en communicatie

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Kinderopvang
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de sociale voordelen m.b.t. toezicht en de bijhorende normen en modaliteiten die gecreëerd worden voor kleuters en leerlingen lager onderwijs in het stedelijk onderwijs, vast te stellen. Volgens de berekeningen wordt er bij toepassing van de geldende tarieven uit het retributiereglement een sociaal voordeel gecreëerd voor de stedelijke scholen voor wat het ochtend- en avondtoezicht betreft van kleuters en leerlingen lagere school. Voor wat het middagtoezicht betreft, geldt er enkel een sociaal voordeel voor kleuters; voor lagere schoolkinderen overstijgen de inkomsten de uitgaven. In de berekeningen is rekening gehouden met het kortingstarief (“sociale korting”) dat conform het retributiereglement wordt toegepast voor een deel van de leerlingen. Dit geldt als rapportage voor het schooljaar 2023-2024.

Dienst Personeelsbeheer (OOJ)
Educatieve Diensten
De Wereld van Kina - Huis en Tuin

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Dienst Strategische Subsidies

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1
Circuleren 2
Straatparkeren
Fiets
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Staf

Bedrijfsvoering

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen
cel erediensten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst