Terug
Gepubliceerd op 15/02/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 15/02/2024 - 09:00 Virtueel - via Microsoft Teams

CBSP

 • 1.

  2024_CBSP_00231 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 8 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00232 - Educatieve diensten - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54764 - NK - LW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00233 - Dienst Ontmoeten en Verbinden - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LYM - SD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00234 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54622 - LAK - SK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00235 - Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54624 - SAY - MDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00236 - Staf Bedrijfsvoering - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BEB - VS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00237 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54435 - NDE - MK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00238 - Werk & Activering - Dienst Werk - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - LVR - RV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00239 - Dienst Burgerzaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BV - SVDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00240 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54495 - BV - APRE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00241 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53633 - SDP - DO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00242 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53634 - SDP - KD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00243 - Dienst HR Partners en Projecten - Beëindiging van een overeenkomst van een beroepsinlevingsstage - Wederzijdse toestemming - ING - SJ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00244 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5) contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54814 - NDE - ST - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00245 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54815 - NDE - FVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00246 - Staf dep. Stedelijke ontwikkeling - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53971 - TAC - IDP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00247 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 50812 - NDE - CVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00248 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54407 - BV - MH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00249 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54559 - LRA - AF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00250 - Bibliotheek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds statutair consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 53743 - LRA - AV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00251 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00252 - Dienst Kinderopvang – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van ondersteuner in de kinderopvang (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00253 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (pedagogisch bachelor kinderbegeleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00254 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van controleur - uitvoerend (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00255 - IVA Historische Huizen Gent en Industriemuseum – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (communicatiemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_CBSP_00256 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaat van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (klant- en dienstcoördinator) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_CBSP_00257 - Departement Financiën – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_CBSP_00258 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker (financieel) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_CBSP_00259 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (elektrotechnicus) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_CBSP_00260 - Diverse diensten en musea – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - financieel (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_CBSP_00261 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_CBSP_00262 - Lokaal Sociaal Beleid – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevende (teamcoördinator directiesecretariaat en communicatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd