Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 15/02/2024 - 09:00 Virtueel - via Microsoft Teams CBSP

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Flexibele arbeid en communicatie

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst