Terug
Gepubliceerd op 21/03/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 21/03/2024 - 08:30 College Raadzaal

CBSP

 • 1.

  2024_CBSP_00417 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 14 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00418 - IVA Historische Huizen Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 51358 - MDO - PB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00419 - IVA Historische Huizen Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55147 - MDO - CP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00420 - Educatieve diensten - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55174 - NK - SF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00421 - Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LRA - TE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00422 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LRA - AVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00423 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55012 - SAY - SSE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00424 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5e) contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55125 - BCO - MEK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00425 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55130 - LAK - LD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00426 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55127 - LAK - SA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00427 - Dienst kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55126 - ICA - LVdS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00428 - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54936 - STP - ID - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00429 - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54937 - STP - EM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00430 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00431 - Lokaal Sociaal Beleid - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - KB - Weigering

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00432 - Dienst Kinderopvang - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - NR - Weigering

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00433 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - MM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00434 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - SDW - Weigering

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00435 - Dienst Kinderopvang - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - AB - Weigering

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00436 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - SP - HD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00437 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54645 - BV - SK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00438 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54496 - BV - CT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00439 - FM Beleidsondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van adjunct van de directie (m/v/x) en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55134 - EVE - EB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00440 - FM Beleidsondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van adjunct van de directie (m/v/x) en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55135 - EVE - MC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00441 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 55173 - NDE - NA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_CBSP_00442 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54981 - BV - AH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_CBSP_00443 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54980 - BV - ED - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_CBSP_00444 - Herplaatsing in de graad en de functie consulent (m/v/x) bij de Dienst Milieu en Klimaat - LVR - GS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_CBSP_00445 - IVA Mobiliteitsbedrijf - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55044 - KRE - JM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_CBSP_00446 - Dienst Publiekzaken - Beëindiging van de statutaire tewerkstelling met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding - KK - BEB - Ontslag door werkgever - Rechtzetting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_CBSP_00447 - Kabinet schepen El-Bazioui - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van kabinetschef (m/v/x) (graad coördinator-expert (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel kabinetschef (m/v/x) (graad coördinator-expert (m/v/x)) - LVB - SVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_CBSP_00448 - Kabinet schepen Heyndrickx - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van deeltijds (0,7VT) kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad consulent (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel deeltijds (0,7VT) kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad consulent (m/v/x)) - LVB - MV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_CBSP_00449 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55185 - NDE - AC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_CBSP_00450 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van plaveier (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_CBSP_00451 - IVA Stedelijk Onderwijs - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - begeleidend (pedagogisch coach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 36.

  2024_CBSP_00452 - diverse diensten – Ongeldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 37.

  2024_CBSP_00453 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 38.

  2024_CBSP_00454 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectmedewerker digitaliseringsproject VLAG) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 39.

  2024_CBSP_00455 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (elektrotechnicus) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 40.

  2024_CBSP_00456 - Departement FM - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van magazijnier - autobestuurder (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd