Terug vast bureau

Thu 08/02/2024 - 08:33 College Raadzaal VB

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Departement HR - Selectie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst