Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 21/03/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Mededeling van de algemeen directeur

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Evita Willaert

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement Facility Management

Departement HR - Personeelsbeheer

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
  • Het perceel 2 van de overheidsopdracht "raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent" met referentie FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 werd gegund aan FABRICOM nv/sa. Tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst wijzigde het adres van de maatschappelijke zetel van Fabricom van Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel naar Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. Vervolgens wijzigde de naam van deze leverancier naar EQUANS nv/sa.

Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies

Mondiale Solidariteit

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - Personeelsbeheer

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Jeugd en Vrije Tijd

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Bedrijfsvoering

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 1

Bedrijfsvoering - Archief

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Milieu en Klimaat

Departement Welzijn en Samenleving

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst