Terug
Gepubliceerd op 07/03/2024

Besluitenlijst  vast bureau

do 07/03/2024 - 08:33 College Raadzaal

VB

 • HD 1.

  2024_VB_00167 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2024_VB_00153 - Overheidsopdracht van Werken - Lokaal Dienstencentrum Speltincx - omgevingsaanleg - FM/2023/261 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_VB_00154 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_VB_00155 - Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 54934 - STP - KH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_VB_00156 - WZC Het Heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - NIP - NB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_VB_00157 - LDC De Mantel - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - DSO - DM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_VB_00158 - WZC De Vijvers - Verzaking voor de functie van Gebrevetteerd/Gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 50155 - JEA - VT - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_VB_00159 - WZC Zuiderlicht- Centrale keuken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - JEA - MA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_VB_00160 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer AN - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_VB_00161 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van professioneel elektrisch en perslucht aangedreven handgereedschap en toebehoren - SLS/2020/106 ID5026 - Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_VB_00162 - Departement FM - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en eventueel aanwerving voor de functie van technisch medewerker - publiek sanitair (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_VB_00163 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent leidinggevend (teamcoach gemeenschapswachten) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_VB_00164 - Stadspersoneel en OCMW-personeel - Lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C - Principiële vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_VB_00165 - Uitbreiding lijst van vertrouwenspersonen (i.k.v. de psychosociale aspecten van het Welzijn op het Werk) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_VB_00166 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 29 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2024_VB_00167 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

  Goedgekeurd