Terug
Gepubliceerd op 07/03/2024

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 07/03/2024 - 08:30 College Raadzaal

CBSP

 • Besluit 2024_CBSP_00242 van 15 februari 2024 ingetrokken bij besluit 2024_CBSP_00295 op 29 februari 2024

  Behandeld
 • 1.

  2024_CBSP_00318 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 29 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_CBSP_00319 - Verschillende diensten - Erkenning als arbeidsongeval - AVO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_CBSP_00320 - Dienst FM Themagebouwen - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - KVDW - Weigering

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_CBSP_00321 - IVA Mobiliteitsbedrijf - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - SF - Weigering

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_CBSP_00322 - Groendienst - Schadeloosstelling wegens beroepsziekten - CDB - CV - ontwerpbeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_CBSP_00323 - Groendienst - Schadeloosstelling wegens beroepsziekten - CDB - CV - ontwerpbeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_CBSP_00324 - Aankoop en Logistiek - Schadeloosstelling wegens beroepsziekten - CDB - AM - ontwerpbeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_CBSP_00325 - FM Onderwijs - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 54466 - EVE - SS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_CBSP_00326 - FM Themagebouwen - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EVE - EVV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_CBSP_00327 - FM Beleidsondersteuning - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EVE - AS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_CBSP_00328 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - LV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_CBSP_00329 - Groendienst - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NDE - TE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_CBSP_00330 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - TR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_CBSP_00331 - Groendienst - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NDE - VV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_CBSP_00332 - Dienst Stedenbouw en ruimtelijke planning - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - TAC - SB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_CBSP_00333 - Dienst Wonen - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LVR - NV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_CBSP_00334 - Publiekszaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EHE - HVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_CBSP_00335 - Dienst Burgerzaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BV - AVDV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_CBSP_00336 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5) contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 52664 - AVW - BQ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_CBSP_00337 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (2,5/5) contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 52660 - AVW - HB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_CBSP_00338 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5) contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 52663 - AVW - WG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_CBSP_00339 - Kabinet schepen El-Bazioui - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van (0,1VT) kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad deskundig medewerker (m/v/x)) (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad deskundig medewerker (m/v/x)) - uitbreiding contract - LVB - LK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_CBSP_00340 - Dienst Outreachend Werken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - STP - ZZ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_CBSP_00341 - Dienst Outreachend Werken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - STP - SBM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_CBSP_00342 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54948 - BCO - SA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_CBSP_00343 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5e) contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55045 - BCO - YT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_CBSP_00344 - Welzijnsbureau Bloemekenswijk - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_CBSP_00345 - Dienst Lokaal Sociaal Beleid - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - STP - HT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_CBSP_00346 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - WED - KVE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_CBSP_00347 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - WED - CVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_CBSP_00348 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - WED - EV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_CBSP_00349 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54956 - BCO - EK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_CBSP_00350 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 55009 - SAY - ZDL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_CBSP_00351 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 54957 - SAY - LVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_CBSP_00352 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BCO - KG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2024_CBSP_00353 - Groendienst – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van vakmedewerker- onderhoud (graffitiverwijderaar) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 37.

  2024_CBSP_00354 - Groendienst - resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van gespecialiseerd tuinier (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 38.

  2024_CBSP_00355 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en - uitvoerend (adviseur minder hinder) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 39.

  2024_CBSP_00356 - Dienst Milieu en Klimaat – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent- ondersteunend (communicatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 40.

  2024_CBSP_00357 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 41.

  2024_CBSP_00358 - Dienst Outreachend Werken Asiel en Vluchtelingen - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 42.

  2024_CBSP_00359 - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van departementshoofd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 43.

  2024_CBSP_00360 - Besluiten van de algemeen directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer - februari 2024 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 44.

  2024_CBSP_00361 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 45.

  2024_CBSP_00362 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 46.

  2024_CBSP_00363 - Diverse diensten en musea - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 47.

  2024_CBSP_00364 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van magazijnier - autobestuurder (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 48.

  2024_CBSP_00365 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker metaalbewerker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 49.

  2024_CBSP_00366 - Interne Preventiedienst (IDPBW) – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 50.

  2024_CBSP_00367 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van hoofdtechnisch medewerker leidinggevend (leidinggevende HVAC/sanitair) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 51.

  2024_CBSP_00368 - Dienst Aankoop en Logistiek - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van vakmedewerker - onderhoud (servicemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 52.

  2024_CBSP_00369 - diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker (financieel) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 53.

  2024_CBSP_00370 - Diverse diensten – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van autobestuurder-onderhoud (vrachtwagenchauffeur rijbewijs C) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd